Back-ups

Een crash van de harde schijf, diefstal, brand, virus, ... in al deze gevallen ben je jouw gegevens gedeeltelijk of volledig verloren. Je kan dit probleem heel gemakkelijk voorkomen door middel van een back-up, waardoor het angstzweet je niet meer zal uitbreken als er iets misloopt, en je dubbel werk vermijdt. Er zijn diverse manieren om een back-up te maken, elk met zijn eigen voor- en nadelen.

Manuele back-up

Het zelf manueel maken van een back-up op geregelde tijdstippen op een USB-stick of externe harde schijf raden wij ten zeerste af. Dit wordt vaak vergeten, uitgesteld of belangrijke bestanden worden over het hoofd gezien.

Automatische Offline back-up

Via specifieke back-upsoftware kunnen wij jouw gegevens gaan dupliceren op een USB-stick, externe harde schijf of netwerkschijf. De back-up gaat snel en beschermt je tegen gegevensverlies bij een crash of accidenteel verwijderen van gegevens. Je hebt echter geen volledige bescherming in geval van diefstal of brand.
Bij het eerste maal instellen van de back-up overlopen we met de klant welke bestanden opgenomen worden in de back-up. De opvolging hiervan dient door de klant zelf te gebeuren.

Automatische Online back-up

Deze oplossing is iets trager dan de Offline back-up (afhankelijk van je internetverbinding), maar biedt wel een volledige bescherming op onze eigen externe servers. Deze back-up omvat: bescherming tegen gegevensverlies bij een crash, het accidenteel verwijderen of overschrijven van gegevens, terugkeren in de tijd van bestanden, ... Ook hiervan ontvangen zowel jij als wij een rapport dat wij voor jou opvolgen.

Indien de computer of server ’s nachts blijft aanliggen, is deze oplossing zeker aan te raden.